Podpor ŠK Parbat

Podporíš spriechodňovanie turistických chodníkov v Nízkych Tatrách, vybudovanie prístreškov, lavičiek či zaujímavých informačných tabúľ.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Tvoja pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.